Arhitektonsko-dizajnersko preduzeće Arch Design osnovano je 1996. godine u Sarajevu. Osnovne djelatnosti preduzeća su dizajn, grafički dizajn, enterijeri, arhitektonsko projektovanje, te kontrole i revizije projekata.

Na polju arhitektonskog oblikovanja pretežno radi arhitektonske projekte i nadzor nad izvođenjem, a u području dizajna se bavi grafičkim dizajnom i štampom.

Sublimacijom arhitektonskog projektovanja i dizajnerskog stvaranja preduzeće je stvorilo inovativne koncepte kroz intenzivnu saradnju sa klijentima. Uočavajući kompleksnost današnjeg vremena koje uslovljava nove i dinamične koncepte Arch Design nastoji ponuditi traženi nivo usluge. Povezanost sistemom elektronske komunikacije i kooperacije omogućava nam brzu implementaciju najnovijih dostignuća na polju dizajna i arhitekture.

Spektar dosadašnjih klijenata sa kojima imamo kontinuiranu saradnju govori o stalnoj kvaliteti usluga i povjerenju koje smo stekli i kod naručioca usluga i kod naših poslovnih partnera.

 

dizajn

dtp

priprema PDF fajlova za štampu

štampa brošura, knjiga, plakata

dizajn i štampa konferencijskih materijala

dizajn, priprema i štampa billboarda, citylight-ova i sl.

dizajn i štampa zahvalnica, povelja, diploma

grafički dizajn |  štampa  |  arhitektura