1. Delegacija Evropske unije u BiH

 2. TACSO - Technical Assistance to Civil Society Organisations in the IPA Countries

 3. Save the Children UK

 4. Save the Children Norway

 5. OSCE Mission in BiH

 6. EURED II project

 7. GAP - Governance Accounability Project

 8. East-West Consulting - Projekat obuke o Evropskim Integracijama

 9. ORIFLAME kozmetika BiH

 10. IGA - Investment Guarantee Agency

 11. EFBH (European Fund for Bosnia and Herzegovina)

 12. Hyundai Auto BH d.d. Sarajevo

 13. CARE International

 14. UNDP

 15. JU "Sarajevo Art"

 16. Kanton Sarajevo

 17. Općina Stari grad

 18. Mesna industrija Stanić, MIS Sarajevo

 19. STAMAL industrija

 20. EPTISA - Support to Environmental Field Inspections

 21. SCANIA BH d.o.o.

 22. EFBH (European Fund for Bosnia and Herzegovina)

 23. Njemačka ambasada u BiH

 24. Portugalska ambasada

 25. OHCHR

 26. UNICEF

 27. Filozofski fakultet u Sarajevu

 28. Federal Ministry of Culture and Sports

 29. Hyundai Auto BH d.d. Sarajevo

 30. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

 31. Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo

 32. USAID - JSDP

 33. SERDA/ Sarajevo Economic Region Development Agency - Sarajevska regionalna razvojna agencija

 34. Human Rights Committee, BiH

 35. Buybook d.o.o. Sarajevo

 36. Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo

 37. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

 38. TKD Šahinpašić d.o.o.

 39. KO SDA Sarajevo

 40. Ramaglas d.o.o.

 41. Centralna banka BiH Sarajevo

 42. ASA AUTO

 43. VF Komerc

 44. Općina Ilidža

 45. Općina Novi grad

 46. Federalna direkcija cesta BiH

 47. Unigradnja d.d.  Sarajevo

 48. GP Bosna d.d. Sarajevo

 49. GP Put d.d. Sarajevo

 50. Ans drive d.d. Sarajevo

 51. FAIN Sarajevo

 52. GP Vranica

 53. Simens Norveška

 54. SOS Kinderdorf

 55. Islamska zajednica